BejelentésMunkatársak voltunk

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
A Luca naptáron kívül az éves előrejelzést is elszoktam készíteni a számok, számmisztika alapján.

"Nomen est omen"

"Nevedben a sorsod"

Latin mondás

A számmisztika, más néven a Numerológia története.

Már az ősember, majd később az egyiptomiak még a túlvilági életet is befolyásoló erőt tulajdonítottak a névnek. Démonok riadtak vissza akkor, ha kimondták a nevüket. De vajon mi volt az a varázslatos energia, mely föltámadt ilyenkor?

A numerológia az az ősi tudás, amely ahhoz segít bennünket hozzá, hogy a nevünkben rejlő misztériumot megfejthessük.

A numerológia titkos tana az ókori Görögországaban keletkezett. Kevesen tudják, hogy Pitagorasz elmélete szerint a számok nem csak matematikai, hanem önálló jelentéssel bíró jelképek. Pitagorasz (K.e.300.), korának számmágusa, háromféle számot különböztetett meg:

- A kereskedelmi számokat, melyek a számolásnál használatosak.

- A tudományos számokat, melyek a vegytant, a matematikát és az asztronómiát szolgálják.

- Az Isteni számokat, melyek a kozmosz vibrálásának, ritmusának és törvényszerűségének tükrözői.

Ez utóbbi csoport avatja a számokat közvetítőkké ég és föld, lélek és anyag között. Pitagorasz a számok tudományát az élet kulcsának tartotta.

Atlantisz mágusai is – jóval Pitagorasz előtt – nagy jelentőséget tulajdonítottak a számoknak.

Úgy tartották, a számok összekötik őket a kozmosszal. Felfedezték, hogy minden, ami a Kozmoszban történik, elektromágneses hullámok vibrációját váltja ki, melyek aztán a Földön ugyanolyan vibrálást idéznek elő, kiváltóik maguk a számok. Megértették, hogy amennyiben az emberi lény érzékeny az asztrális és földi hullámokra, a pszichikai hullámokra és azokra, melyeket saját agyuk sugároz, akkor leginkább bizonyos fizikai alakzatokra reagálnak, bizonyos geometriai ábrákra: a formák hullámaira, azaz a SZÁMOKRA.

Szidi Buhadszid fedezte fel a számoknak ezt a titkát, mely Atlantisz egyik ismert titka.

Buhadszid a tuniszi Nagymecset egyik arab előljárója, az atlantisziak egyik leszármazottja. Az arabok a sémita nép negyedik ága, és egyesek szerint az atlantisziak egyeneságú leszármazottjai. Buhadszid jelentőséget tulajdonít a 12. században bevezetett arab számoknak, azok formáinak és grafikai megjelenésüknek, melyek szerinte bizonyos számú szögnek felelnek meg.

A számok és dolgok közt ekvivalencia (összefüggés) van.

Az Atlantisz ezen tanítását különféle vallási szekták és titkos társaságok őrizték meg.

A numerológiában az idők folyamán kialakítottak egy olyan számkulcsot, amelynek segítségével a betűk számmá alakíthatóak, s ily módon a számok természetfeletti jelentését ismerve, képesek leszünk elemezni és megváltoztatni a sorsunkat, feltérképezhetjük párkapcsolatunk, munkabeli sikereink, önmegalósításunk esélyeit.

A legismertebb számkulcs Cheiró-é.

Ő nem más, mint Louis Hamongrér, a XVIII. Század második felében élt tudós. Faust szellemi rokona, akit szenvedélyesen érdekeltek a titkos tanok. Mesterszintre gyarapítandó okkult tudását, rendszeresen utazott Indiába és más távol-keleti országba. Királyok és hercegek hívták meg, és vagyonokat fizettek sorelemzéséért.

Oroszlánrésze volt abban, hogy a keleti titkos tanokat meg- és elismerték a nyugati világban. Ő volt az is, aki a tenyérelemzésről szóló hindu könyveket angolra fordította.

Cheiro a latin ABC betűinek megfelelő számkulcsot tette közzé.

A 9-es betű számkulcs azért nem szerepel, mert az okkultizmus azt állítja, hogy a 7-es szám az egyetlen, amelyet az Örökkévalóság száma (10, 100, 1000 stb.) osztható és az osztás mindaddig folytatódik, amíg az Örökkévalóságot jelképező szám tart, ugyanakkor a kapott eredményt (142857) összeadva mindig 9-et fogunk kapni, s erre épül minden materialisztikus számítás. Viszont a 9-et önmagával összeadjuk vagy szorozzuk, végeredményként mindig a  9-es számot fogjuk kapni!

A kabala számok; a 3; 7; 9.

A 3-as szám:

- A három király

- A három kismalac

- A három kívánság

- A három királyfi

A 7-es szám:

A Bibliában és más szent könyveinkben a hét, valahányszor említik, mindig spirituális vagy misztikus isteni erőre vonatkozik, és így különös jelentőséggel bír valahányszor használják.

A hetes a tökéletesség száma, mely az első ciklus végét szimbolizálja.

A hetes minden alapvető dologban jelen van:

- Hét hang van,

- Hét fémet ismer az alkímia

- Hét módja van akristalizációnak

- Hét nap van a hétben

- Hét csakra van

- Hét Déva szerepel a hinduk Bibliájában

- Hét Amcsaspand a perzsa vallásban

- Hét angyal a káldeusoknál

- Hét arkangyal a Jelenések Könyvében

A hetes a győzelem száma és abszolút szám.

Az átváltozás száma, mert a 4-ből és a 3-ból (szerencseszám) áll össze, az Isten népe az ember természetében, összeköti az embert az Istennel.

A hetes köti össze a Makrokozmoszt a Mikrokozmosszal: összekötőkapocs anyagi és nem anyagi közt, tehát különös jelentőséggel bír a szerencsében.

Három hetes rendszer létezik:

-         A fizikai hetes rendszer: 6+1, az isteni erők cirkulációjának kulcsa a természetben,

-         Az asztrális hetes rendszer: 5+2, amely az embert jelképezi földi szemszögből,

-         A pszichikai hetes rendszer: 4+3, amely a lélek végső győzelmét jelképezi az anyag felett.

A hetes az idő száma.

- Az özönvízben a hetes dominál,

- A hetes az alapja az egyiptomi okkult tudománynak is,

- A hetes szerepel a Kabbalában,

- A hetes mintegy 40-50x fordul elő Szent János Jelenések könyvében,

- Hét színe van a szivárványnak,

- Hét démon van, (Belzebub, a démonok fejedelme; Sámáel, a káprázat, a végítélet  angyalainak fejedelme; Python, a jóslás lelke; Asmodeus, a rontás angyala; Beliál, az árulás lelke; Lucifer, az asztrális fény lelke; Satanas, az Istennek ellenkező.

- Hét halálos bűn van,

- Hét arkangyal van, és még sorolhatnánk.

A 9-es szám:

Ez az egyetlen szám, amely, bármely számmal megszorozva önmagát reprodukálja.

Nem érdektelen megfigyelni, hogy:

A régiek halottaikat a 9. napon temették el.

9 órakor halt meg Krisztus a kereszten.

A rómaiak minden 9. évben ültek ünnepet halottaik emlékezetére.

Isten 9-szer szállt alá a Földre.

9 hónapig terhes a nő.

9 bolygó van a Naprendszerünkben.

Minden okkult számítás szempontjából a 7-es és a 9-es számot tekintik az összes közül a legfontosabbnak.

 

2022- évre ezt írtam:

Az évszámot több módon lehet értelmezni. Az évet a kettes szám fogja uralni, mivel három is van az évszámban. A számokat összességében, és egyéb módon is kiszámítottam. Segítségül Cheiró A számok titkai könyvét vettem alapul. A neten is sok elemzés megjelent. Ezek közül ajánlom a https://hu.astrotap.net/angel-number-2022-meaning és a https://hu.top2022.net/10171897-nostradamus39s-predictions-for-2022-for-russia-and-the-world honlapot.

A kettes számot az egyensúllyal, az ellentétekkel azonosítják. Ez a szám a bölcsességé, és a Holdat jelképezi. Nőies, figyelmeztető szám. Az évben az ellentétek nagyobbak lesznek, mivel háromszor is szerepel a kettes az évszámban. Ezért fontos, hogy az ellentéteket hozzuk egyensúlyba. Legyünk szókimondóak, mutassuk ki a szeretet és engedjük, hogy minket is szeressenek. Mivel nőies a szám, ezért ebben az évben a nők jutnak szerephez, előnyhöz és Ők szervezik a megmozdulásokat.

A négyes szám az Uránuszt jelképezi. A halál szót is idézi, de a szorgalomra is emlékeztet. Az elhatárolódás, a megszorítások és a lassú, tartós fejlődés kifejezője. A Földhöz és az erőhöz is társítják. Ebben az évben cselekvésre, az erőre, tettre és munkára lesz szükség, hogy bölcs vezetővel a megszorításokat leküzdjük és elinduljunk a lassú, de tartós fejlődés felé.

A hatos szám a Vénusz bolygó, a harmónia, a szeretet jelképe. Egybecseng a biztos szó kiejtésével. Jelentése: szolgálat és otthon, családi kötelezettségek. A hatost tökéletes számnak tartják. Ebben az évben törekedni kell a harmóniára, a stabilitásra. 2022-ben előtérbe kerül a szeretet, a család, a gondoskodás, de vonzalmak is kialakulnak. Ebben az évben egyeseknél művészi érzékek és a kulturális igények előtérbe kerülnek.

A 8-as szám a Szaturnusz bolygót jelképezi. Kiejtett alakja a boldogulás szóéval azonos.A pénzt és a hatalmat jelenti. 2022-ben a nyolcas szám akadályokat, bánatot,nyomort, katasztrófákat, szegénységet és a jelemlegi élethelyzetből való kitörést jelenít meg.

A húszas szám az ébredés száma, de egyidejűleg szimbolizálja az ítéletet is. Ebben az évben az új célok, tervek és törekvések lesznek kialakulóban.

A huszonkettes szám az alázatosság és az óvatosság száma. A 22-es szám mester szám. Az illúzióra és csalódásra figyelmeztet ez a szám 2022-ben. Az eseményekkel kapcsolatban érdemes nagy figyelmet fordítani erre a számra.

 

Hamarosan elkészítem a 2023-as év elemzését a 2023 évi Luca naptárral együtt.

Az elemzéseimhez a Cheiro könyvet használtam.

 

Mit hoz a 2023-as év?

2023 a mozgás,a dolgok, s emberek összefonódásának, a természeti erőktől, viharoktól , víztől, tűztől, széltől való veszélyek éve lesz. Pénzügyek, spekulációk, üzletek terén bölcsen, óvatosan kell eljárni, mert kockázat, veszély van bennük, mások cselekedetei és vakmerőségei miatt. Ez az év a választások éve. Választanunk kell a jó és a rossz, a helyes és helytelen út között. Minden döntésünket jól át kell gondolnunk, mert könnyen csúcsra juthatunk, de el is bukhatunk. Ez minden ember döntésére igaz lesz.

A természeti csapások éve lesz, emiatt helyi konfliktusok alakulhatnak ki. A „hűtőszekrény ajtó effektus” miatt a sarkkör közeli országokban, hűvösebb, csapadékosabb idők lesznek, míg a kontinens belsejében levőkben párásabb, ködösebb (mint a jövőnk) lesz az időjárás, kevesebb csapadékkal, 2 – 3 °C-al magasabb hőmérséklettel. A trópusi országokban hidegebb éjszakák, enyhébb nappalok lesznek, néhány helyen új oázisok jönnek létre a csapadékosabb idő miatt.

A fentieket még befolyásolja/befolyásolhatja a Nap pólusváltása is. A ciklus idejétől, nagyságától függően rövidebb vagy hosszabb ideig is eltarthat ez a folyamat.

2023 első fele hasonlóan egy „állóviz” lesz a 2022-es évhez; de utána „mozgásba” jön a hátralevő időszak. Ez évben előtérbe kell helyezni az egészségünk megóvását, a pár- és rokoni és baráti kapcsolataink megerősítését. A jövő év az akarat, a lelkesedés a szenvedély éve, de kerülni kell az indulatokat, harcokat.

Összegezve; vigyázzunk az egészségünkre, a kapcsolatainkra, válasszuk meg a helyes utat és kerüljük a konfliktusokat.

2023 az ébredés éve, mely ítélettel lesz tele. Az évben sikereket is elérhetünk, s védelmet  magas helyekről.

Nostradamus a következő évre vonatkozó jóslatai között szerepel, hogy új pápa lesz. A jóslás szerint Ferenc pápa lesz az utolsó igazi pápa, a helyébe lépő pápa pedig botrányt fog okozni. Forrás: https://www.borsonline.hu/aktualis/2022/09/borzalmas-dolgokat-josol-nostradamus-2023-ra

Nostradamus két nagyhatalom új szövetségét jövendöli egy erős és egy gyenge férfi, vagy akár egy férfi és egy női vezető között. A szövetség jó hatásai azonban sajnálatos módon nem lesznek tartósak. Forrás: https://www.borsonline.hu/aktualis/2022/09/borzalmas-dolgokat-josol-nostradamus-2023-ra

Milyen évünk lesz 2023? Szerencsés? Bő évünk lesz, vagy jön a 7 szűk vagy bő esztendő? Visszaesik a gazdaság, vagy nem? Előbbre jutunk, vagy elbukunk? 2023 év végén kiderül... Viszont mint írtam, további földrengések, áradások várhatóak. Sok város víz alá fog kerülni.. 2022-ben is több földrengés, vulkánkitörés, árvíz volt.. A misztika honlapomra készítettem egy kimutatást, hogy hol voltak vulkán kitörések., és ábrát is készítettem.. Ide kimentettem.. Elgondolkoztató..

Vulkánkitörések 2018-tól

1.Hawaii Kilaena kitörése 2018 májusában.

2.Etna kitörése Szicília szigetén 2020 decemberében

3.Merapi vulkán kitörése az Indonéz szigeteken 2020 márciusában. Szumátra és Jáva szigetén is kitört a vulkán 2021-ben.

4.Kitört a vulkán Izland szigetén 2021 márciusában.

5.Saint Vincent szigeti vulkán kitörés 2021 április.

6.Reunion szigeti vulkán kitörése Madagaszkár mellett 2021 áprilisa.

Régebben is voltak vulkánkitörések A linken a kitörések ideje, helye térképen és táblázatban is fel vannak tüntetve.

A link: https://hu.wikipedia.org/wiki/Legnagyobb_vulk%C3%A1nkit%C3%B6r%C3%A9sek_list%C3%A1ja Újabb vulkán tört ki. Most Kongóban Niragongas vulkán tört ki 2021.05.22 -én. Ez a vulkán az alsó háromszögben van. Lehetséges, hogy a többi háromszögben is aktív lesz valamelyik vulkán.

 

 

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!