BejelentésMunkatársak voltunk

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
A honlapjaimon kívül, több facebook oldalam van. Az írásaim a holnap magazin honlapon olvashatóak. Érdekel  a család és város trörténet, mivel a felmenőim iparosok voltak. Több verset, családtörténetet írtam. Jelenleg is bővítem a család és ipartörténetemet, amit 30 éve kezdtem el.

Ezen az oldalon néhány írásomat közlöm a Képírás honlapomról.

 

"A művészet örök, az élet rövid"

 

„Cselekedeteink mozgatója nem az akarat, hanem a képzelőerő.”

Émile Coué (1857-1926)

Jobb otthon
(Népdal)

Mi fehérlik ott a síkon a távolba?
Talán biz’ az édes anyám kunyhója?
Messze jártam, másutt is volt jó dolgom.
Hej! de szívem csak azt mondja: jobb otthon.

Késő ősszel száll a fecske messzire,
De tavasszal újra megjő fészkire;
Messzi eljár, hegyen, völgyön és síkon,
Hej! de mégis azt csevegi: jobb otthon.

Elviszik a nyalka huszárt táborba,
Sok országot, világot lát jártába’;
Nyer csatákat, dicsőséget mindenhol,
Hej! de szíve csak azt súgja: jobb otthon.

Magyarok a nagyvilágban, sok helyen élnek. Itt érdekes oldalak linkjeit találja:

Magyarok a világban:
Magyar arabok
Móricz János kutatásai, táltos barlangok:
Móricz János kutatásai
Magyar táltos barlang
Magyar táltos barlang Ecuadorban
Titkos indián kincsek a táltosok barlangjában


 

 

Nyárszói festett bőlcső

Erdély  története

Erdély történetét így írja le egy,  a népiskolák számára készült „Világ és Földismeret” c.  tankönyv, melyet1861-es évben nyomtattak Sárospatakon:
"Erdélyországot, e tündér kertet, a honfoglaló magyarok egyik vezére, Töhötöm hódítá meg, kinek az örökségül jutott. Utódai közül azonban Gyula, felkelvén Szent István ellen, legyőzetett, s Erdély Magyarországhoz csatoltatott 1002. évben, s ettől fogva Vajdák kormányozzák a Mohácsi vészig (1526), midőn újra     elszakadt az anyaországtól és önálló fejedelemség volt 1690-ig. Ekkor Apafi Mihály, Erdély utolsó önálló fejedelme meghalván, Erdély ismét visszakerült  a magyar koronához, de különvált kormányzattal, s ilyen alakban állt fenn 1848-ig, midőn a teljes egyesülés megtörtént és királyi szentitést nyert.”
Erdélyt magyarok, székelyek, és szászok földjére osztja a könyv.
A magyarok földjén levő megyék: Hunyad megye, Alsó-Fejér megye, Felső-Fejér megye, Küküllő megye, Torda megye,     Kolozs megye, Doboka megye, Belső-    Szolnok megye, és egy vidék; Fogaras vidéke.
A székelyek földjén székek vannak, melyek: Maros szék, Udvarhely szék, Csik szék,     Három szék, Aranyos szék.
A szászok  földjén 9 széket sorol fel a könyv:
Szeben szék, Szerdahely szék, Szászsebes szék, Szászváros szék, Ujegyház szék,     Nagy Sink szék,  Kőhalom szék, Segesvár szék, Meggyes szék, és Brassó vidéke vagy Bárcsság, Beszterce vidéke.
Versben pedig Erdélyt így írja le a könyv:
A keleti hegyes földet foglalá el
Erdélyben a vitéz hadra termett székely,
És lakik öt székben ilyenforma renddel:
Háromszék délre van Kezdi-Vásárhellyel,
Keletre a bérces Csikszék, Gyergyó, Kaszon,
Hol borszék, a híres savanyúvíz vagyon,
Udvarhelyszéket a Küküllő futja át.
Homoród-Almásnak megnézd itt barlangját,
Marosszék földein bort és dohányt termeszt,
Aranyos széket a belvidéken keresd.

XXXXXXXXXX

Erdélyben délfelé lakik a szász nemzet,
Bírván kilenc széket, s két derék vidéket;
Az egész Szászságnak fővárosa Szeben,
De népesebb Brassó, s gazdagabb kincsekben.

 

És egy történet egy régi tankönyvből:

(Falusi és tanyai iskolások olvasókönyve. Népiskolák III. osztálya számára. 1933.)

A kis házőrző

Székelyföldön történt, amikor az oláhok megszállták Erdélyországot.
A menekülő emberek bezörgettek az iskola ablakán:
- Tanár úr, jönnek az oláhok!
A kis székely fiúk összerezzentek , elfehéredtek. Otthagyták könyveiket, tarisznyáikat ki merre látott, futottak hazafelé. Ki-ki az édesanyjához.
Mire a kis Havas Gerő hazaért, már nem találta otthon édesanyját. Az a kisebbiekkel már  a falu közepén volt a menekülők táborában. Oda várta az iskolába az ő Gerő fiát.
Az oláh puskák már ropogtak a Fenyvestető megett. A menekülők szekerei megindultak.
Délre benn voltak az oláh lovasok az üres faluban.
Gerőt az istálló kapujában találták.
Az egyik oláh , aki beszélt magyarul is, azt kérdezte tőle:
- Hát te, fickó, miért nem szaladtál el?
- Hát nem szaladtam el! – felelte kurtán.
- Te nem féltél tőlünk?
- Nem!
- Hát mit keresel itt?
- Édesanyám a két kicsikével elmenekült. Én a borjas tehenűnket őrzöm itt, míg ők hazakerűlnek.

Székelyföld

Csoda eke

 

Szirmai János csodaekéje

Nemes és nemzetes Szirmai János uram, tállyai birtokos, egy magaföltalálta ekét mutatott be II. Rákóczi Ferencnek Sárospatakon. Az eke rendkívül gyorsan és könnyen szántott.
- Olyan ekét mutasson kegyelmed, amelyiknek a szántásán pénz, szabadság és magyar ember terem – szólt komoran a fejedelem.

A fenti adoma régi tankönyvből való. Sajnos a könyv eleje nincs meg, így a pontos kiadási dátumot nem tudom, de az írások alapján a II. világháború előtti évekre lehet következtetni.
Az biztos, hogy Trianon után jelent meg. A fenti kép is ebből a tankönyvből való.

A magyar lova


I.
A ló keletről való. Ma is Arábia meleg pusztáin vannak a legszebb, legnemesebb lovak.
Minket, magyarokat vérrokonság köt a keleti népekhez. A magyar ló is rokonságban van a keleti szép lovakkal. A híres nemes székely ló arab lovaktól való.
II.
A magyar földművelő embernek a lova a mindene. Szereti, ápolja ezt a hasznos, tanulékony állatot.
Lovas népek voltak őseink. Lovas nemzet ma is a magyar. A lóra termett magyar huszár a kenyerét még a szájából is odaadja a lovának. Inkább ő éhezik, mintsem lova szenvedjen. Mielőtt lovára kap, fényesre tisztítja, sörényébe pántlikát fon. Kantárját, hámját kicicomázza. Becézve szólítja kedves lovát.
III.
A magyar ember lelke megtelik büszkeséggel, ha azt a gyönyörű ötös fogatot nézi. Debrecen város híres ötös fogata ez. Csak akkor fogják be, ha király vagy más nagy úr érkezik a városba.
Kossuth Lajost is ez a fogat vitte, mikor Debrecenben járt.
Az öt paripa úgy repült vele mintha mind az ötnek szárnya nőtt volna.
(Falusi és tanyai iskolások olvasókönyve. Népiskolák III. osztálya számára. 1933.)

Érdekességek

A tejcsokoládét Daniel Peter találta fel, aki aztán eladta az ötletét szomszédjának, akit Henri Nestle-nek hívtak.
Dániában kétszer annyi disznó él, mint ember.
Egy házi légy mindössze 14 napig él.
Leonardo da Vinci egyetlen találmányát sem építette meg.
Minden kontinensen található Róma nevű település.
Eddig 92 esetről tudunk, amikor atombomba tűnt el a tengerekben vagy óceánokban.
A brazil és venezuelai őserdőkben élő Yanomami törzs asszonyai hisznek abban, hogy az erős kisbabák születésének előfeltétele, hogy a terhesség ideje alatt minél több férfival éljenek nemi életet.
A becslések szerint mintegy 3 millió tó található Alaszkában.
Egy tehén napi 18 órát tölt rágással.
Kína egyes sztyeppéin olyan ritkán fordul elő a víz, hogy az itt élő emberek sosem fürödnek és az arcukat is jaktejben mossák meg.
A búvárok nem képesek szellenteni 10 méternél mélyebb vízben. Hümmmm.
Az egyik legnépszerűbb ajándék, amit a kínai dolgozók a főnökeiknek vesznek: a Viagra.
Az első, már az "Amerikai Egyesült Államok" feliratot viselő pénzérmét 1727-ben készítették. Ez egy 1 penny-s volt, és a következő mottót is tartalmazta: "Törődj a saját dolgoddal".
A Földön található sós víz mennyisége a 38-szorosa az édesvízének.
Egy átlagos ágyban 6 milliárd poratka lakik.
A világ ismert nyelvjárásai között 184 olyan van, amit 10 embernél kevesebben beszélnek.
Mexikónak egyszer 24 órán belül 3 elnöke is volt.
Szűz Mária az egyetlen nő, akit megemlítenek a Koránban.
Párzás után mindkét érintett csiga rak tojásokat.
Mindenki úgy tudja, hogy a spenót sok vasat tartalmaz, ezért aztán a szülők előszeretettel erőltetik le gyermekeik torkán. Az igazság azonban az, hogy a spenót semmivel sem tartalmaz több vasat, mint bármely más zöldség. A félreértés még az 50-es évekből származik, amikor egy élelmiszer-kutató rossz helyre tett egy tizedesvesszőt, így a vizsgálat eredménye tízszeres vas-tartalmat mutatott a valósághoz képest.
1987 októbere és 1988 februárja között négy különálló időszakban apró, rózsaszín békák hullottak az égből Nagy Britannia különböző részeire. A tudósok a mai napig sem tudják, honnan származott az égi áldás, bár néhányan a Szahara sivatagi eredetűnek gondolják.
A háború szava a szanszkrit nyelvben az jelenti: vágyakozás több tehénre.
A leghosszabb brit helységnév:
Gorsafawddachaidraigddanheddogleddollonpenrhynareurdraethceredigion.
Helsinkiben (Finnország) a rendőrök a tilos helyen parkoló autókra nem
büntetőcédulát tesznek, hanem leeresztik a kereküket.
Egy teljesen megtöltött, normál sebességgel haladó olajszállító tanker körülbelül 20 perc alatt képes megállni.
Egy ember éjszakánként átlagosan ötször álmodik. Minden ilyen álomrészlet hosszabb az előzőnél, az első időtartama mintegy 10 perc, az utolsóé pedig 45 perc.
A déli szélesség 60. fokán akadálytalanul körbehajózható a Föld.
Az erózió miatt a Niagara vízesés már csak 22800 évig lesz működőképes.
XIX Lajos francia király mindössze 15 percig uralkodott.
A Jupiter óriásbolygón az átlagos szélerősség 360 km/óra.
A Közép-Ausztrál Walibri törzs férfitagjai a kezük helyett egymás péniszét rázzák meg köszönésképpen.
Hippopotomonstrosesquippedaliophobia: félelem a hosszú szavaktól.
Ha összeadjuk egy átlagember alvással töltött idejét 75 éves koráig 23 évet számolhatunk.
Az USA államok közötti autópályáit úgy építették, hogy minden 5 mérföld útból legalább 1 mérföld egyenes legyen. Ezek az egyenes útszakaszok repülőgép leszállópályaként használhatók háború vagy egyéb vészhelyzet esetén.
Az eddig észlelt legnagyobb emberi daganat 101 kilós volt.
A legfiatalabb pápa mindössze 11 éves volt.
A "pi" értékének egymilliárdomodik számjegye: 9.
A Föld több mint egymillió kilométert tesz meg óránként a világűrben.
A legnagyobb ismert prímszám (amelynek csak saját magával és az 1-el osztható maradék nélkül) 13395 számjegy hosszú. Ez a szám nagyobb, mint a világegyetemben található atomok száma.
A denevérek, ha elhagynak egy barlangot, mindig balra fordulnak.
Egy vakond egyetlen éjszaka leforgása alatt akár 80 méter alagutat is tud ásni.
Egy kaméleon akkor is változtatja a színét, ha esetleg elveszti a látását.
A legtöbb, egy anyától született gyerek rekordja: 69.
Az orosz I. M. Csiszov túlélt egy 7300 méteres, ejtőernyő nélküli ugrást. A férfi szerencséjére egy hóval vastagon borított hegyoldalra esett.
Nagy Péter cár kivégeztette felesége szeretőjét, feleségét pedig arra kényszerítette, hogy egy alkohollal töltött üvegben, a hálószobájában tartsa a férfi levágott fejét.
Napóleon rettegett a macskáktól.
A bambusz naponta akár 90 centimétert is képes nőni.
A Pentagon híres ötszögletű épületében kétszer annyi mellékhelyiség van, mint amennyit a dolgozói létszám indokolna. Ennek oka az, hogy a 40-es években, amikor épült, még érvényben volt egy Virginia törvény, amely szerint külön WC-t kellett építeni a fekete és a fehér alkalmazottaknak.
Goethe nem bírta a kutyaugatás hangját, alkotni pedig csak úgy tudott, ha egy rothadt alma volt az íróasztal fiókjában.
Egy átlagember élete során 30 tonna élelmiszert fogyaszt el, ez 6 elefánt súlya.
Egy strucctojást 4 óra alatt lehet keményre főzni.
David Rice Atchinson mindössze egyetlen napig volt az USA elnöke.
Ausztráliában a moszkitók több faja él, mint bárhol máshol a világon.
Luke Skywalker nevét az utolsó pillanatban változtatták át Starkiller-ről.
Az eddigi leghosszabb, emberi testben talált bélféreg 33 méter hosszú volt.
Az eszkimók közül néhányan arra használják a hűtőgépet, hogy megvédjék
a húst a fagyástól.
Colgate márkanévvel meglehetősen nehéz dolog eladni fogkrémet a spanyol anyanyelvű országokban - lefordítva ugyanis azt jelenti: "kösd fel magad".
Szingapúrban az összes kórház kizárólag Pampers pelenkát használ.
Az emberi testben másodpercenként 15 millió vértest pusztul el.
A "The New York Times" című újság egy átlagos vasárnapi kiadása 63000
fányi papírt igényel.
Buzz Aldrin volt az első ember a Holdon, aki a nadrágjába vizelt.
A Föld legnagyobb élő organizmusa egy "Sherman Tábornok" névre keresztelt fa, amely a Sequoia Nemzeti Parkban található (USA). A magassága több mint 91 méter , a legszélesebb átmérője pedig meghaladja a 12 métert.
Thomas Edison 1097 szabadalmat birtokolt, noha ebből mindössze egy - a
fonográf - volt a saját találmánya. Az összes többit az alkalmazottaival kötött megállapodás alapján szabadalmaztatta.
A ráncok csak azt jelzik, hol a mosoly helye. /Mark Twain/

Tudja-e?


Az alábbi gyűjtésem egy régi TV - rádió műsor újságból való.


...hogy az egyik mélytengeri polipfaj különös lámpást használ: tapadókorongjai világítanak az örök sötétségben?
...hogy a trópusi forgószelek felhőtölcsére sokszor tizennyolc kilométer magasságig nyúlik fel?
...hogy a Földön élő százkilencvenhárom majom- és főemlős faj közül százkilencven-kettőnek a testét szőr borítja?
...hogy a száznegyvenhatmillió lakosú Oroszország népessége naponta ezer fővel csökken?
...hogy a X. században Perzsia nagyvezére mindenhová magával vitte könyvtárát?
...hogy a száztizenhétezer kötetet cipelő karaván tevéit úgy idomították, hogy ábécé-sorrendben kövessék egymást?
...hogy az erszényes állatok adták az ötletet az amerikai mérnököknek a két méter hosszú, Kék Lövedék elnevezésű robot megalkotásához? A szerkezet az erszényében kisebb, mozgékonyabb robotot visz a katasztrófa sújtotta területre?
...hogy a tervek szerint a Lunar Prospector űrszonda másodpercenként ezerhétszáz
kilométeres sebességgel csapódott a Hold felszínébe a déli pólus közelében?
...hogy Tutanhamon fáraó sírjában a gazdag régészeti leletek mellett elsősegély készletet is találtak, amelyben egyebek között kötöző- pólyák és ujjrögzítő pánt is volt?
...hogy a világ levélforgalmának negyven százalékát az USA Postaszolgálata  bonyolítja le?
...hogy a szokatlan időjárási változások miatt a Föld forgása 0,4 ezredmásodperccel lassúbbá vált?
..hogy a Concorde utasszállító repülőgép átlagos utazósebessége óránként kettőezer-százhetven kilométer, csaknem kétszerese a hangsebességnek?
..hogy amikor a lovagok teljes fegyverzetben elhaladtak királyuk mellett, felhajtották sisakrostélyukat, hogy azonosítsák magukat - ebből a szokásból lett a katonai tisztelgés?
..hogy az Izraeli postabélyegeken kizárólag kóser ragasztót alkalmaznak?
..hogy a csónakként vízbe merülő keringő bogaraknak kettős szemük van: alsó szem párjukkal a vízbe néznek, a felsővel pedig a levegőt kémlelik, zsákmányra várva?
..hogy nyolcvanezer delfin és más tengeri állat pusztul el évente a halászok hálójába gabalyodva?
..hogy a Han-dinasztiához  tartozó Jingdi  kínai császár síremléke mellett, egy föld alatti állatseregletben több ezer marha, sertés és más háziállat fél méter magas agyagszobra sorakozik?
..hogy egymilliárd év múlva bolygónk ugyanolyan száraz és kietlen lesz, mint a Mars, mert az óceánok vize fokozatosan leszivárog a földköpeny alá?
..hogy a bélben legalább négyszáz baktérium faj (mikroba) él? Ezek döntő többsége ártalmatlan, ugyanakkor nagyon nehéz vagy lehetetlen őket laboratóriumi körülmények között tenyészteni.
..hogy polgári kezdeményezésre épült a Roton, a több mint húsz méter magas űrjármű, amely rakétaként emelkedik Föld körüli pályára, és helikopterként ereszkedik le?
..hogy a geofizikusok legújabb megfigyelése szerint Földünk szüntelenül zümmög, méghozzá a zongora középső C hangjához képest tizenhat oktávval mélyebb hangon?
..hogy a Föld legöregebb fái Kaliforniában és Kelet-Nevadában élnek? Az úgynevezett szálkás fenyőknek a legidősebb példánya négyezer- kilencszáz éves.
..hogy az első világháborúban több katona halt meg sebfertőzéstől, mint lövedéktől?
..hogy 5,8 millió évvel ezelőtt a Gibraltári-szorosnál bezárult a Földközi- tenger, és az elpárolgó víz nyomán a mediterrán medence sós sivataggá változott?
..hogy 1999.július 29-e óta tekintik hivatalosan a vörös felkelő Napot ábrázoló, úgynevezett Hinomaru zászlót Japán nemzeti lobogójának? Ugyanis a szigetországban ekkor iktatták e jelképet törvénybe.
..hogy ha valaki eszeveszetten rohangászik, az angol szerint úgy viselkedik, ”mint a levágott fejű csirke”?
..hogy ha a Nap átmérője 2,5 centiméter volna, akkor a galaxisunkban, vagyis a Tejútrendszerben található legtávolabbi csillag 13 millió kilométerre lenne tőlünk?
..hogy a törzsfejlődés általános törvényszerűségének ellenére a krokodilok száznegyvenmillió év óta változatlanok maradtak?
..hogy két orrlyukunk finom különbséggel érzékeli a szagok világát, mivel néhány óránként hol az egyik, hol a másik szűkül be, így erősebb koncentrációban kapja a beáramló illatanyagokat?
..hogy Montevideo azt jelenti spanyolul: „hegyet látok”?
..hogy a kolibri rövid ideig másodpercenként akár kétszáz szárnycsapással is lebeghet egy helyben?
..hogy a világ legbonyolultabb órája ( amelyet számítógép nélkül terveztek ) a svájci Patek gyár által készített Super complication nevű szerkezet, amely több mint kilencszáz alkatrészből áll, és huszonnégyféle időmérési feladatot tud elvégezni?
..hogy bár a denevéreket egyes helyeken „bőregereknek” nevezik, testüket szőr borítja, és semmi közük a rágcsálókhoz?
..hogy egy orosz tengeralattjáró fél órán keresztül húzott hátrafelé egy spanyol halászhajót a Gibraltári- szorosban, amikor beleakadt a hajó vonóhálójába?
..hogy magyar kutatók felfedezése szerint mostoha körülmények között a baktériumok megszabadulnak azoktól a génjeiktől, amelyekre nincs többé szükségük?
..hogy néhány millió évvel ezelőtt még cseppfolyós víz volt a Mars felszínén?
..hogy a forradalmian új eszmék tudósai nagyobb valószínűséggel születnek október és április között?
..hogy egyre több kísérlet támasztja alá azt az elképzelést, amely szerint az alvás megerősíti bennünk a napközben átélt események emlékét?
..hogy Földünkön 1999-ben minden percben 246 gyermek született?
..hogy elsőként Horvátország ismerte el az Egyesült Államokat független országnak 1776-ban?
..hogy az első gázórát 1815-ben Wiliam Clegg tervezte az angliai Birminghamben?
..hogy egy amerikai molekulakutató olyan rejtjelező módszert talált fel, amellyel egy DNS-szakaszra írt üzenet húszmilliárd egyéb DNS-darab közé bújtatható, és az egész nem foglal több helyet, mint ez a pont a kérdőjel alatt?
..hogy Sztentór a trójai háborúban görög hírnök volt, és olyan harsány hangon szólalt meg, mint ötven férfi együttvéve, innen ered a sztendori hang kifejezés?
..hogy nagyobb erőkifejtés során a kolibri szíve percenként ezerkétszázat ver?
..hogy Brazíliában több mint százharminc vese-, szív- és májátültetési központ működik?
..hogy a legújabb statisztikai elemzések szerint nagyobb valószínűséggel híznak el öregkorukra azok, akik különösen hideg télen születtek?
..hogy a második világháború végén Tokió amerikai bombázásakor több mint százezren haltak meg, de a japánoknak mégsem állt szándékukban, hogy letegyék a fegyvert?
..hogy Napóleon balkezes volt; jobb oldalról szállt fel a lovára, és állítólag emiatt rendelte el, hogy a kocsik és a lovak mindig az út menetirány szerinti jobb oldalán közlekedjenek?
..hogy a Húsvét-szigetek kétezer kilométerre vannak a legközelebbi lakott szárazföldtől?
..hogy a japán JVC gyár olyan tévétávirányítót készített, amelybe apró hangszóró is be van építve, így nem kell bömböltetni a tévékészüléket, ami másokat zavarhat?
..hogy a Mars felszínéről már háromdimenziós térkép áll rendelkezésünkre, miután a Mars Global Surveyor műhold lézeres magasságmérője naponta kilencszázezer mérést végzett el ?
..hogy az „elnök” az angol nyelvben „szakember” (chairman)?
..hogy Amszterdam közelében olyan lakótelep épült, ahol a házak és a középületek tetőzetén a napelemek összteljesítménye egy megawatt, amivel tízezer 100 wattos izzót lehetne táplálni?
….hogy a világon az első mozgóképes televízió közvetítését Mihály Dénes találmánya alapján a berlin-witzlebeni rádióállomás sugározta?
….hogy a gyapotlevél hernyójának pillangó hímje alighanem a szaglás világrekordere, mert a nőstény vonzó nemi illatát (feromonját) akkor is megérzi, ha ebből csak 500 molekula lebeg egy liter levegőben?
….hogy az első magyar tervezésű dieselmotor 1899-ben készült el Fegyver és Gépgyár Rt.-ben, és ezt a konstrukciót maga Rudolf Diesel „Ungarische bauart”-nak („magyar stílusnak”) nevezte?
….hogy a hangnál sebesebb Cocorde utasszállító gépek utolsó példánya 2003 október 24-én repült New York-ból Londonba?
….hogy a brit kormány olyan javaslat elfogadását fontolgatja, amely szerint tolvajkánt kezelnék azt, aki ellopja egy másik személy DNS molekuláját?
….hogy a „szerecsendió” azért kapta ezt a nevet, mert a hosszú időn keresztül Közel-Keleti „szaracén” közvetítő útján jutott el Indonéziából Európába?
….hogy az un. Bibliai özönvíz Kr. e. 4000 körül mintegy 100e négyzetkilométeres területet öntött el Mezopotámiában?
….hogy amikor 4.53 milliárd ezelőtt egy aszteroida a földnek ütközött, akkor szakította ki belőle a Holdat, ezért égi kísérőnkben még ma is 35-65%-nyi anyag található ebből a kis bolygóból?
….hogy angol kutatók szerint már 4 millió évvel ezelőtti ősünk is inkább kiegyenesedve, mint görnyedt, majomszerű testtartással járt?

Az oldalon található írások, képek másolásához, felhasználásához az engedélyem szükséges.A honlap "bélyeg" és a címer saját készítésű, így ezek felhasználása nem megengedett!

 

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!