Bejelentés



Munkatársak voltunk

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.








"Boldog életre vágyik minden ember. Ha élni akarsz, hagyj másokat is élni. Boldogságodat soha ne tedd függővé másoktól, így nem állod útját sem mások, sem a magad boldogságának."
Hioszi Tatiosz

 

Mi is a boldogság? „A boldogság a belső harmónia elérése”
Legutóbbi felmérés szerint az utolsók közt vagyunk, tehát nem vagyunk boldogok.
Kisebb örömök vannak az életünkben, de a
boldogság szerintem mai értelemben más értelmezést kapott.
Ugyanis boldogtalanok vagyunk; ki-ki más okból kifolyólag..
Sajnos ez a boldogtalanság nagyon meglátszik az embereken.
Ugyanis miért lennénk boldogok, ha nem tudunk (nem merünk) holnapra tervezni?
Nincs egészségünk? Nincs munkahelyünk? Nincs hol lakni? Nincs mit enni?
Az egész család jövedelme nem haladja meg a létminimumot? Nem tudja fizetni a rezsit, a részleteket, mert nincs bevétele? Én most nem a „politika” miatt írom ezeket a sorokat!
Ez tény! Amikor a családban a fiatal nem tud elhelyezkedni, az idősebbet nem alkalmazzák, és más meg elveszti a munkáját, egészségét, akkor hogy legyünk boldogok?!
Szerintem ezért is fordulnak mostanában az ezoterika, a misztikum, a természet, vagy a vallás felé.
Mert valamiben hinni, valamibe kapaszkodni kell, hogy vigaszt, bíztatást, erőt kapjunk.


És mi az Öröm?

Az öröm minden félelem ellenszere.
Akkor bukkan fel a félelem, ha nem élvezed az életet.
Ha élvezed az életet, a félelem eltűnik.

 


És mi a szeretet?
Ha szeret valaki, annak örülünk és boldogok vagyunk.
Örök körforgásban van mindhárom, és egyik sincs meg a másik nélkűl.
Ha hiányzik bármelyik is, akkor már boldogtalanok vagyunk.
A szeretetről Pál apostol első levelében ír a a korintusiakhoz.


Szomorúság Búcsúzás

„Először felfogta a sorsát - majd megkísérelt lázadni -, s most egyszer s mindenkorra beletörődött. Olyan fájdalmas, szelíd és oly szép volt ez. Sírt - csendes, fullasztó sírással -, sírt, hogy egész teste reszketett belé. Oly kimondhatatlanul szerette mindazt, amit most itt kell hagynia. A napot, a füvet, a földet. Mind, mind az embereket. S attól, hogy tudott már sírni és szeretni, nagyon boldog lett. Nem volt már benne szemernyi keserűség sem - többé nem félt a hosszú álomtól. Annyit tudott csak: mindaddig, míg egy szikrányi élet lesz benne, kinyúl minden létező felé, a kedves és gyönyörű világ felé, a titokzatos és csodálatos élet felé. Tudata utolsó rezdülésével is ezeket érzékeli majd: a földet, a fákat, a madárdalt és az ég kékjét.”

Mika Waltari

Ezt az oldalt emlékül szánom minden volt, leendő hasonló gondolkodású, beállítottságú embertársamnak, látogatónak, barátnak.. Szomorú az elmúlás.. megszületünk, élünk, elmegyünk.. Csak a Teremtő hosszabb, egészségben eltöltött életet szabhatna a jóknak... mert csak a jók mennek el...


"Nagy kérés volt tőled, hogy őt hagyd meg nekünk?
Könyörögni, szenvedni kell, azért hogy boldogok legyünk?
Nem sokat kértem csak, hogy gyógyuljon meg,
S élje azt át velünk mit ő, már nem élhet meg.
Gyönyörű szemében, a fény még csillogott,
Még az utolsó napokban is csak mosolygott.
Mosolygott, mert hitt, mosolygott, mert élt,
Semmi mást nem akart ő, csak élni még.
Küzdött még tudott, még volt ereje,
De a végzet őt is utolérte.
Hosszú útra ment, és a csillagok vezetik,
Vezetik útját, amíg csak álmodik.
Álmodjon egy öregkort, mely csodás és szép,
Álmodja meg azt, hogy még mindig velünk él.
Súgják meg a csillagok üzenetünk... hogy szeretünk,
Mondják meg azt neki, hogy
S O H A S E M
F E L E D Ü N K !!!"

Körösné Erdősi Anna verse

Nem az hal meg akit eltemettek,
Hanem kit elfeledtek.

 

Az öt elem

A régi keleti tudomány szerint az ember öt elem befolyása alatt áll.

Ezek a fa, tűz, víz, föld, fém. ( A tibeti kultúrában föld, víz, tűz, levegő, tér az öt elem.)

A feng shui is hagyományosan a kínai asztrológia alapvezető öt elemét használja.

A világmindenségben minden ennek az öt elemnek valamelyikétől függ, mert képviselik a csi energia öt megjelenési formáját. Az egyén születési dátuma határozza meg, melyik a fontos a számára. Ha kínai horoszkópot készítünk, először meg kell találni, hogy az öt elem közül melyik van túlsúlyban.

Az öt elemet jól meghatározható folyamat köti össze.

Égése közben a fa a tüzet táplálja. A kialudt tűz lesz a föld. A földből jutunk a fémhez (arany, ezüst, stb.) . A cseppfolyósodott fém pedig, jelképes értelemben, vizet hoz létre. Végül, öntözéssel tápláljuk a növényeket, a fát.

Következésképpen az energia kering, folyamatosan áramlik körülöttünk.

Ezt az energiát ismernünk kell annak érdekében, milyen módon, miként tud ez az öt elem együttműködni a jó egészségi állapot és a lelki harmónia érdekében.

A legegyszerűbben a meditáción keresztül érhetjük meg ezt.

Az öt elem meditáció

Több mint másfél évezreddel kezdték gyakorolni az ősi Kelet népei a meditációt.

A mostani évvel (2004.) kezdődően, és még kilenc évig – ameddig a Neptun, a képzelet és ábrándozás bolygója a Vízöntő, vagyis a zsenik és az álmodozók jegyében áll – ez a keleti relaxációs gyakorlat felívelőben lesz, amíg csak el nem éri népszerűsége csúcsát.

Napjaink emberére a világ minden táján lépten nyomon leselkedik a stressz, ezért a meditáció valóságos csoda gyógyírré fog válni, amellyel orvosolható minden betegség és nyugtalanító probléma.

A meditáció az értelem tudatos ellazítását jelenti, a szokványos gondolkodásmód kikapcsolását, bizonyos tárgyak összpontosított szemlélését.

A technika még hatásosabbá válik, ha a gyakorlat során az öt alapanyag valamelyikére koncentrálunk: ezek alkotják a körülöttünk levő anyagi világ valamennyi részletét, minden szépségével, mozgalmasságával, gondjával, bajával együtt.

Mielőtt belekezdenénk a meditációba, vegyük át a módszer sikerességét biztosító alapkövetelményeket:

  A légzés legyen nyugodt és egyenletes,

  A gondolatok gördüljenek simán, sietség nélkül, nem szabad egy mellett leragadni,

A meditáció befejezése után végig kell haladni a levezetési szakaszon. Ellenkező esetben az ülés során a szervezetben felhalmozódott rejtett energia tartalékok elillannak anélkül, hogy hasznunkra válnának.

Fa

Ereje tavasszal éri el legnagyobb méretét, amikor a fák levélbe borulnak, ilyenkor önzetlenül nekünk is juttat energiájából. Olyan meditációhoz, amely a fa erejét vonja be, azoknak kell folyamodni, akik alkotó tevékenységet fejtenek ki, új terveken dolgoznak, állandó keresésben vannak. Ráadásul a régi keleti tanítások szemszögéből a fa kibontakoztatja indulatainkat. Fokozhatja az ingerlékenységet. Ellenben azokat, akik visszafojtva érzelmeiket és benyomásaikat, hajlamosak a negatív energiák felhalmozására, a fa nyitottabbá, közlékenyebbé teszi. Az emberi szervezetben ez az elem felelős a máj és az epehólyag működéséért, valamint a látásért. Éppen ezért azok a személyek, akiknek ilyen jellegű problémáik vannak, végezzék a következő gyakorlatot.

A meditáció

Arccal a fa felé fordulva, ölelje át szorosan a fa törzsét. Képzelje el, amint a törzs belsejében folyik a növényi nedv, energia. Képzelje el, hogy a fakérgen át kiáramlik, behatol a tenyerébe, majd a nyakán keresztül a hasüreg alsó részébe, onnan pedig le a sarokig áramlik.

Levezetés: Tegye össze a tenyerét a mellkas előtt, nyomja szorosan egymáshoz, mélyen belélegezve és kilélegezve.

Tűz

Ereje a déli fekvésű vidékeken, melegben, nyár elején, a növények virágzásának időszakában nyilvánul meg. A tűz iránya függőleges, egyenesen felfelé tőr, a földről az ég felé, az anyagitól a szellem tartományába, a tudatlanság sötétjéből a megismerés világosságába. A bátorság, az áldozatkézség kifejezője. Mindezeket a tulajdonságokat fejleszthetjük a tűzzel való meditáció során. Ezen kívül ez a relaxációs gyakorlat megnyugtat, fejleszti a felelősségérzetet és a logikus gondolkodást. Az energia szempontjából a Tűznek két megtestesülése van: egyik a szív- és bélműködésért felelős, a másik pedig – amelyet még a „harmadik szem” elnevezéssel is illetnek – uralja az események előfordulását. A régi keleti bölcsek szerint csak a Tűz képes felébreszteni az emberben a tisztánlátás adományát.

Nem véletlenül váltak bizonyos személyek jövőlátóvá, miután villámcsapás érte őket.

A meditáció

1. Térdeljen le 50 cm távolságra egy szemmagasságban elhelyezett meggyújtott gyertyától. Nézze a lángot kb. 15 másodpercig, majd hunyja be a szemét, továbbra is megtartva szeme előtt a gyertya és a láng látványát. Most próbálja gondolatban mozgatni a lángot, megváltoztatva irányát és erősségét. A fő cél, hogy jóleső elégedettséget érezzen, amiért bármit megtehet, mint a Tűz egyetlen és mindenható ura.

Levezetés: Nyissa ki a szemét, nyújtsa ki a kezét, és tartsa a láng fölé. Majd mindkét kezét a hasfalra téve, próbálja érezni, ahogy az éltető energia szétárad egész testében.

2. Ezt a gyakorlatot a szabad ég alatt kell elvégezni egy szép, napsütéses napon. Forduljon arccal a Nap felé. Kezét előre egyenesen kinyújtva, tenyérrel felfelé emelje vállmagasságba. Fejét kissé hajtsa hátra. Szemét hunyja be. Kövesse, amint az áramló meleg áthatol a szemhéján, a szemgolyó belsejébe, majd amint nyitott tenyerén keresztül felkúszik a karjaiban. Először próbálja egész testét megtölteni a meleggel, ezután koncentráljon arra, hogy befogadja azt a  meleg áramlatot, amely az orr tövénél elhelyezkedő ponton keresztül hatol a testébe, és amely felnyitja az úgynevezett harmadik szemet. E pozíció másik változata: üljön törökülésbe, egymáshoz szorított tenyérrel, ujjai hegyét felfelé tartva, akár egy antenna, amely felfogja a kozmikus energiát. Nagyon fontos, hogy hátát mindvégig egyenesen tartsa. Ha a gerincoszlop nem tökéletesen egyenes, megakadályozza az energiafolyam normális áramlását.

Levezetés: Karjait lassan engedje le, nézze a lábfejét. Képzelje el, hogy teste most olyan, akár egy meleg, világító energiával megtöltött tartály. Igyekezzen néhány percig ebben az állapotban tartani magát, hogy az összegyűjtött energia ne szívódjon szét a testéből.

Föld

Ennek az elemnek az évszaka a nyár vége, az első hűvösebb napok, amikor búcsút vesznek a nyár melegétől. A Föld erejére azoknak van szüksége, akiknek nincs étvágyuk, fáradtak az álmatlanság miatt., vagy nem sikerül úgy beosztaniuk idejüket a munkahelyükön, hogy minden feladatukat határidőre elvégezhessék.

A Föld a legjobb szervező és taktikázó az öt elem közül. Ő az, aki megajándékoz a józan gondolkodással, a kritikai szellemmel, a tervezési kézséggel és a jó memóriával. A Föld elemmel történő meditáció segíti a jó közérzet megteremtésében mindazokat, akik távol vannak szülőföldjüktől, akik idegenül érzik magukat vagy szenvednek a családjuk, hagyományaik, gyermekkoruk utáni vágyakozás miatt. Az emberi szervezetben ez az elem felelős a lép és a hasnyálmirigy megfelelő működéséért.

A meditáció

Mezítláb álljon a padlóra vagy a fűre. Lábát távolítsa el vállszélességben, karját pedig hagyja szabadon a teste mellett. A kilégzés ideje alatt gyűjtsön össze a testéből a nap során elhasználódott minden energiát, nyomja le a sarkába, majd távolítsa el a földbe. A belégzés során szívjon magába a földből új energiákat, amelyeket a hasüregén átengedve, szétáramolhat az egész testében.

Levezetés: Hason fekve nyújtózzon ki, támaszkodjon a kezére, és egy kicsit emelje meg a testét arra az erőre koncentrálva, amelyet a tenyerében érez.

Fém

Évszaka az ősz. A Fém lényege a térben, távolságban, mélységben, méretekben rejlik. Hozzájárul az eszmék összpontosításához, a gondolatok megvilágosodásához. Az a meditáció , amely ezen az elemen alapul, fejleszti a fegyverforgatási ügyességet. (Éppen ezért alkalmazzák néhány keleti ország katonáinál). Ezenkívül a Fém elemhez kapcsolódik a szomorúság és a melankóliára való hajlam. Ez a meditácó segítségére lesz, hogy könnyebben túltegye magát a kellemetlen dolgokon, és hogy új szemszögből tudja nézni az életét. Az ember szervezetében a Fém a felelős a tüdőkért. Azon személyek számára, akik gyakran szenvednek a megfázástól és a légcsőhuruttól, az ehhez az elemhez kötött meditáció a legjobb megelőzés.

A meditáció

Vegyen a Fém jelképeként egy iránytűt. Tegye az asztalra. Mindkét tenyerét tartsa föléje. Célja, hogy kezét az iránytű felett mozgatva , tudja kimozdítani a tűt néhány fokkal. Ez a gyakorlat bizonyítja az ember belső energiájának erejét, eltölti önbizalommal, következésképpen segíti, hogy nőjön az önértékelése.

Levezetés: Egy hirtelen mozdulattal engedje le mindkét kezét, ujjait pedig szorítsa ökölbe.

Víz

Megfagyasztja és uralja telet. Az emberi természetben a víz a felelős az akaratért, az életerőért és a szexuális energiákért. A Víz elemhez kötött meditáció elsősorban a nőknek hasznos. Segítségével fejleszthetik és tökéletesíthetik bájukat, növelhetik velük született magnetizmusukat. Általában a nő minden olyan kapcsolata a vízzel, amely a szabad ég alatt kap helyet, felforrósítja az auráját, felébreszti érzékeit. ( későbbiekben az auráról is írok.) Talán ezzel magyarázható, hogy a vízparton (tenger, tó) töltött vakációk annyira kedveznek a flörtölésnek, kalandnak. Ezenkívül a régi keleti bölcsek azt állítják, hogy a Víz elemhez kötődik a félelem érzése. Éppen ezért ez a fajta meditáció felszabadíthatja az embert félelmei, indokolatlan rossz előérzetei és gyötrelmei rabságából.

A meditáció

Ébredjen fel kora reggel és menjen ki a házból, a tiszta levegőre. Behajlított karjait tartsa mellmagasságban. Ujjait zárja szorosan egymás mellé, enyhén hajlítsa be (merőkanál forma) tenyérrel felfelé. Képzelje el, hogy fentről egy vízcsepp esik le, amely nagy mennyiségű energiát hordoz magában. Érzi, amint a csepp eléri a fejbúbját, majd elkezd lassan végigcsordulni fentről lefelé, az egész testében. A tenyerében nemsokára melegséget fog érezni. Irányítsa gondolatban ezt a melegséget a saját teste felé, hagyva, hogy szétáradjon egész szervezetében. Képzelje el, amint az energia fokozatosan áthatja, végül pedig a gerincoszlopában összpontosul.

Levezetés: Először hirtelen feszítse meg, majd lazítsa el mindkét keze izmait.


Az öt elem c. versem.

Az öt elem

Lágy szellő simogatja arcomat,
Hűsíti testemet, karomat.
Ő az éltető; a levegő,
De erős és vad lesz, ha felnő.
Fülembe súg; Itt vagyok,
Mint a gyermek, gyenge vagyok.
Viharként taszigál engemet,
Tépi testemet, lelkemet.
Bömböl, süvölt, kitépi a fákat,
Hullámot ver, lerombolja a házat.
Fülembe ordít; Itt vagyok!
Mint a felnőtt erős vagyok!
Én a szél, a szél vagyok!
Ha akarom, mindent lerombolok!
Már nem tudsz megszelídíteni,
Befogni, áramot termelni!
Fülembe üvölt; Még itt vagyok!
De a Földdel nem birok…

Szikra pattan, láng lobban,
Tüzet gyújt az otthonomban..
Lángol, ég, melegít..
..Szél ereje tüzet hevít.
Tűz melege pirosítja arcomat,
Melegíti testemet, arcomat.
Ő az éltető; a melegítő,
De erős lesz és vad, ha felnő.
Szikrája messze pattog..
Fénylő arcom tüzesen ragyog.
Erdőtűzként fákat éget,
Vörösre festi a messzeséget.
Tombol; a szél még tovább hevíti,
Erejét csak egyre növeli.
Nem bír vele az ember;
Az erdő már izzó tenger,
Nem kíméli a házakt,
Növényeket, vadállatokat.
Csak a víz tántoríthatja meg,
Amiből sok kell; rengeteg.
Lassan azért meghátrál,
A tűz helyén üszkös fa áll…

A tüzet a vízzel elolthatod,
De a víz árját hogy fogod?
Pedig Ő is éltető elem,
Nélküle semmi sem terem.
Húzhatod fúrott kútból,
Merheted a nagy folyókból.
A sivatagban ritka kincs,
Ha nincs vized, élted sincs!
A vízzel moshatod arcodat,
Hűsítheted vele testedet, karodat.
Hasznosíthatod is erőműként,
Zúgó patak, folyóként.
De ha megduzzad, bősz az árja;
Útját a gát sem állja.
Tör, zúz, elsodor embert, állatot,
Tönkre teszi az otthont, a családot..
A fákat is kitépi tövestül,
Nem lesz levegő a fák nélkül.
Nem lesz hűsölő helyed,
Hol pihenhetsz, ellazíthatod a tested.
Nem fogja táplálni a tüzet,
Nem ad majd télen meleget.
A Föld kietlen lesz; kopár…
A madár is máshol fészkel már..

Csak a Föld marad nékünk;
Amin oly sokan élünk.
Ő tartja meg nekünk a levegőt,
A vizet, a tüzet, a fát, az erdőt…
A szél ezért nem bír vele,
A tűz, a víz a gyermeke.
Méhében hordja, védi őket;
Mint anya a gyermeküket.

Mi is a gyermekei vagyunk;
Tőle sok mindent kapunk.
Éltet minket vízzel, levegővel.
Ránk is vigyáz minden erejével.
De a Földünket mi kihasználjuk,
Érceit, olaját kibányásszuk;
Tavait, folyóit megmérgezzük.
Vele ezt sokáig nem tehetjük!

Ezért vigyázz a Földünkre,
Mint a saját éltünkre;
Mert hiába van vagyonod, pénzed,
Ha nem lesz hol élned!

 

 

 








Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!